จองที่ร้าน Restaurant Sugita

《Limited time》 Date and time: 2020/04 / 05〜12: 00 ~ 18: 00 This is a new Coronavirus (COVID-19) response, and from the viewpoint of preventing heavy contact, our specialty "Ganso Beef Katsu Sandwich" is a takeaway reservation I will do it. The reservation date and time will be the time to come to the store. [Delivery delivery area] Minato Ward, Chuo Ward, Chiyoda Ward, Meguro Ward, Shibuya Ward, Shinjuku Ward * When ordering takeout or delivery, please select "1 person" for the number of people . Please select the desired delivery date and time. ▶ Reservations for in-store, takeout, and delivery are available until 22:00 the day before. * Katsu Sands can be taken out by booking 3 hours in advance and delivered by booking 4 hours in advance ▶ Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection. ▶ If we cannot contact you even after 60 minutes from the reservation time, we may be forced to cancel your reservation. Please contact us if you are late. ▶ For reservations for more than 7 people, please contact the store directly. ▶ We do not accept reservations for beef cutlet sandwich only during normal period. Inquiries by phone: 050-3503-2017

การร้องขอ

Please fill in any allergic ingredients

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.