Đặt bàn tại Restaurant Sugita

We are pleased to announce that we will be taking reservations for our famous "Original Beef Cutlet Sandwich" as a single item to go.
To make a reservation, please select the category "Take-out" from the reservation form below, and enter the quantity you would like to order from the Beef Cutlet Sandwich [pick-up] menu.
The reservation date and time will be the time you come to the restaurant to pick up your sandwich.


▶Reservations for restaurant orders must be made by 10:00 p.m. two day before, and reservations for take-out orders (including to-go after dinner) must be made by 10:00 p.m. two days before.

▶Please note that we may not be able to meet your request for seat selection.
▶If we are unable to contact you within 60 minutes of your reserved time, we may have no choice but to cancel your reservation. Please contact us if you are going to be late.
▶For reservations of 7 or more people, please contact the restaurant directly.

Inquiries by phone: 050-3503-2017

Yêu cầu

Please fill in any allergic ingredients

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.