จองที่ร้าน Rigoletto Smoke Grill & Bar (Kyoto)

We are open for restaurants and take-out with due consideration for infection prevention.
The restaurant will be open from April 12, 2021 from Monday to Friday 11:30 to 20:00 and Saturdays, Sundays, and holidays 11:00 to 20:00.
We do not serve alcohol during the state of emergency.
12 ปีและต่ำกว่า
6 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.