จองที่ร้าน Rigoletto Smoke Grill & Bar (Kyoto)

※Please note that opening hours may change according to circumstances.

We apologize for any inconvenience this may cause, but we appreciate your understanding.
※We are not able to guarantee your seating request.
※ If you are late for more than 20 minutes from the time of reservation, we may automatically cancel it.
※ It will be reserved for non-smokers only.
※ Please contact us for reservations other than the number stated.
※We kindly ask you for an additional 350yen per person as a table charge after 5:00 p.m., and 10% late night charge after 10:00 p.m.

Store phone number:075-532-0112
12 ปีและต่ำกว่า
6 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.