จองที่ร้าน Rigoletto Short Hills (Nakameguro)

* Business hours are subject to change depending on the situation.
* We charge 10% of Koperto [seat fee] after 17:00 and midnight fee after 22:00.
* The guide will be a 2-hour system until 17:00 and a 2-hour 20-minute system after 17:00.
* Children enter the store from 11:30 to 17:00. In addition, if you are traveling with children, we will limit the number of seats available. Please refrain from bringing in handmade lunch boxes and rice balls.
* We do not accept reservations for free drinks only. (It can be combined with a meal course and can be reserved from 4 people)

■ Reservations from THE HUGE CLUB (restaurant membership point system) are also recommended ■
Membership registration from here
12 ปีและต่ำกว่า
6 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.