Đặt bàn tại Rigoletto Short Hills (Nakameguro)

* Business hours are subject to change depending on the situation.
* We charge 10% of Koperto [seat fee] after 17:00 and midnight fee after 22:00.
* The guide will be a 2-hour system until 17:00 and a 2-hour 20-minute system after 17:00.
* Children enter the store from 11:30 to 17:00. In addition, if you are traveling with children, we will limit the number of seats available. Please refrain from bringing in handmade lunch boxes and rice balls.
* We do not accept reservations for free drinks only. (It can be combined with a meal course and can be reserved from 4 people)

■ Reservations from THE HUGE CLUB (restaurant membership point system) are also recommended ■
Membership registration from here
dưới 12 tuổi
dưới 6 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.