จองที่ร้าน Rigoletto Tapas Lounge (Sendai)

※ ※ Reservations including children under elementary school age are not accepted online. Please contact us by phone. **
※ If you are late for more than 20 minutes from the time of reservation, we may automatically cancel it.
※ For reservations other than the number stated, please contact directly to the store.
※ WEB reservation is for non-smokers only. If you would like a smoking seat please contact us directly.
* If you wish to receive a receipt, please fill in that with your address.
※ The amount displayed will be tax-exclusion price. We have separately purchased the consumption tax, please note in advance.
※We kindly ask you for an additional as a table charge after 5:00 p.m., and 10% late night charge after 10:00 p.m.
※ Store phone number: 022-716-0678

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.