จองที่ร้าน 【TAKE OUT】 Italian Restaurant Splendido - The Ritz-Carlton, Osaka

・ Reservation with advance payment with payment on the day

[Reservation]
*Handing time: 11:00 am to 7:00 pm
*Advance reservation system. Please make a reservation at least 2 hours before pick-up.
*For orders of 10 or more, please order by the day before.
*Please let us know at least 30 minutes in advance if you want to change the pick-up time so that we can make it according to the reservation time. In case of cancellation, please contact us by 6:00 pm prior to the reservation day.
*If you do not contact us within 1 hour after the reservation time, it will be canceled automatically. Please note that refunds will not be given.
*Depending on the availability of ingredients, it may be possible to prepare on the day, but we recommend making a reservation by the day before.
*Please contact us by phone if you have food allergies.
*Contents are subject to change or end without notice. The photograph is an image.
*If you want to use various discounts, please make a reservation by paying at the store on the day.
*After receiving the food, please enjoy the food on the same day.
Please choose the date and time when you can come to pick up the takeout products below.

Italian cuisine Splendido Official website Restaurant reservation

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.