จองที่ร้าน THE BAR - The Ritz-Carlton, Osaka

▶All seats are non-smoking.
▶All prices are inclusive of tax and 15% of service charge.
▶Menus and prices may change without advance notification. Photos are all images.
▶Table request may not be accepted depending on availability.
▶A cover charge of 1,850 yen will be charged during the night performance hours.
* Not required for a private locker or bottle keep club member.
▶Please note that not valid with any other discount combined.
If you will be late more than 15 minutes, please call us. Otherwise, we cannot guarantee your seat.

การร้องขอ

Have you made a reservation (or are you planning to make a reservation) to stay at The Ritz-Carlton, Osaka?

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.