Đặt bàn tại THE BAR - The Ritz-Carlton, Osaka

▶All seats are non-smoking.
▶All prices are inclusive of tax and 15% of service charge.
▶Menus and prices may change without advance notification. Photos are all images.
▶Table request may not be accepted depending on availability.
▶A cover charge of 1,850 yen will be charged during the night performance hours.
* Not required for a private locker or bottle keep club member.
▶Please note that not valid with any other discount combined.
If you will be late more than 15 minutes, please call us. Otherwise, we cannot guarantee your seat.

Yêu cầu

Have you made a reservation (or are you planning to make a reservation) to stay at The Ritz-Carlton, Osaka?

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.