จองที่ร้าน THE LOBBY LOUNGE / The Ritz-Carlton, Osaka

▶All seats are non-smoking.
▶All prices are inclusive of tax and 15% of service charge.
▶Menus and prices may change without advance notification. Photos are all images.
▶Following cancellation policy is applied to a party of more than 10 guests. (100% on the booking day, 70% on the day before, and 50% to 2 day prior)
If you will be late more than 15 minutes, please call us. Otherwise, we cannot guarantee your seat.
▶A cover charge of 1,850 yen will be charged for live performances during the evening hours.
*If you order the afternoon tea set, no cover charge is required.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you have a child/children under 12 years old, please write his/her age.
If you have any food allergies, please specify in the requested field.
Have you made a reservation (or are you planning to make a reservation) to stay at The Ritz-Carlton, Osaka?

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.