จองที่ร้าน Robataya

Information

▶You will be asked to provide credit card information at the time of booking, however, the credit card information is to guarantee your reservation and nothing will be charged in advance, unless the cancellation policy applies.
The cancellation fee is 11,000 yen per person.

▶Our restaurant does not accept individual payments.
 Please make a lump sum payment.

▶Your stay will be 2 hours from the time of your reservation (please note that it is not from the time you arrive).

▶If you are more than 30 minutes late for your reservation time without contacting us, we will cancel your seat and We will charge a cancellation fee of 11,000 yen.

▶ If you are late to your reservation without notice, we will cancel it automatically.

▶Please contact the store for private reservations.

▶ Please contact us by phone if you wish to make booking for more than 20 people.(+81-3-3408-9674).

การร้องขอ

Please enter the number of the children if any in your group
Please inform us if you have any food allergies or any requests.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.