จองที่ร้าน Chinese cuisine Kanten - Rusutsu Resort Hotel & Convention

◆ Reservations are only for seats. Please contact the hotel for requests such as birthday cakes and special meals. ◆ If you have any food allergies, please let us know. ◆ Please note that we may not be able to meet your request for seat designation. ◆ Please contact the hotel for reservations of 17 people or more. ◆ Please refrain from making multiple reservations on the same day. ◆ If you can not come even after 15 minutes after the reservation time, it will be canceled.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Do you have a meal ticket? (Please fill in if you are not sure)
Are you staying?

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.