จองที่ร้าน PÂTISSERIE RYOCO

Precautions regarding reservations Due to changes in the reservation system, we have put together ▶Precautions◀ on our website. Please check before making a reservation.・Changes cannot be made after booking. Please cancel the order by yourself and place the order again.・Please make your own cancellation procedures. Before making a reservation, we recommend registering on My Page by checking the table. Reservations open at 10:00 one week before the visit date. Due to the introduction of the new system, we have set a limit for each time zone. Items that have reached the limit will not appear on the booking page. It is still on a first-come, first-served basis, but depending on the time you choose, you may not be able to make a reservation. Thank you for your understanding. (For baked sweets, you can continue to choose the time zone freely) You will be able to issue receipts from the system. How to issue → Click here [Reservations for take-out] Requests when handing over Reservation time for 1 hour slot (between ○○ and ○○) Quantities are limited, and it takes about an hour to provide all kinds of freshly made products, even if they are finished by type. This is the reason why we do not pinpoint your reservation time. In addition, in order to grasp the overall flow and efficiently handle the time frame, it may not be possible to hand over on a first-come, first-served basis. I would appreciate it if you could afford to come to the store. Thank you for your cooperation. [Take-out reservation] We will inform you of the finish of the entremet by short mail. If you come to the store and fill in the details on the reservation form, we will send you a short mail as soon as the product is completed. Cancellation policy (changed from the old system) In the following cases, counting from the reservation date and time, we will charge a cancellation fee.・ Cancellation within the day : 100% ・ Cancellation within the day before: 100% ・ Cancellation within 2 days: 50% ・ Cancellation within 3 days : 50% After the customer cancels, we will process the refund within 7 business days. It may take some time for the refund to be processed after the refund is processed, and depending on the timing, it may be refunded after being withdrawn once. For the actual refund period, please contact your credit card company.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.