จองที่ร้าน SABATINI de Firenze Daimaru Tokyo

=Reservation Policy=
◆Dress code : Gentlemen please refrain wearing shorts, sandals and sleeveless shirts.
◆Please refrain entering for preschool children.
◆All seats are non smoking.
◆Customers are unable to specify tables.
◆Please contact the restaurant for bookings of more than 17 guests.
◆Customers may receive reconfirmation calls from the restaurant for content.
◇Winter Operation (Dec 20th ~ Jan. 7th)
For groups of more than 8 guests and in the peak periods, we will only be serving our course menu.

=Cansellation Policy=
◆If the reservation is a no show or is cancelled within 24 hours of the booking, a ¥5,000 per person at lunch time, a ¥13,000 per person at dinner time cancellation fee will be charged. Please note if you do not arrive within 30 mins of the time booked, your table will be released and will be subject to a cancellation fee.

การร้องขอ

Please inform us in advance if you have food allergies.
Celebration massage plates can be arranged, please write here.( Alphabet 20 within letters, Japanese 15 within letters.)

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.