จองที่ร้าน Sagaya Ginza

▶ Reservations from the Internet are accepted until 13:00 on the day of use. Reservations for the day will be received directly by phone.
Store phone number: 03-6263-0782
▶ Please fill out the allergy information and request in the request column below.
▶Cancellation without prior permission will charge a cancellation fee.
▶ If you do not contact us even after the arrival time of the day you may be unable to secure your seat.
▶ We have established a smoking area inside the store.
โปรดเลือกเวลาในโซนเวลาท้องถิ่นของร้าน

การร้องขอ

If you would like additional options please select from the following.
Please inform us in advance if there are foods not good, allergy etc.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

※ โปรดมั่นใจว่าคุณจะได้รับอีเมล์จาก "tablecheck.com" domain
รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.