จองที่ร้าน SARAS CAFE & BRASSERIE/Art Hotel Osaka Bay Tower

*For the time being, business hours have been changed as follows. [11:00-20:00 (LO.19:30)] Thank you for your understanding. ■Reservations ・Discounts and benefits plans are limited to online reservations.・Seats may be available even on dates when reservations are not possible if you contact the store directly.・If you cannot choose the number of people you plan to use, please contact the store directly.・Same-day reservations are accepted by phone.・Please call the number below to change or cancel your reservation.・If you are 15 minutes past your reservation time without contacting us, we may give priority to waiting customers.・Please note that we may not be able to accept future reservations for customers who do not come to the store without contacting us. ■Other ・Please note that the menu may change depending on the purchase situation.・Prices shown include consumption tax. ·The photograph is an image.・Please contact the store for business hours. Inquiries by phone: 06-6577-1117 (directly to SARAS CAFE & BRASSERIE)
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.