จองที่ร้าน SECRETO

We accept reservations 2 months ahead from the 1st of every month at 12 PM.
e.g. Reservations for July 1st to July 31st are available from May 1st 12 PM.


We do not accept Walk-in guests. Reservations required.
Open at 18:40 / Serving begins 19:00
We will begin serving regardless of late guests.
Please kindly understand we cannot prepare dishes that were missed due to any delay.
Please change the party size or cancel at least 3 days before the reservation date.
We will contact the guests before the reservation date. Reservations may be canceled if we cannot reach you.
We may refuse reservations for customers who have previously no-showed.
Please let us know if you have any allergies.

การร้องขอ

Please leave here if you have any allergies.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป