จองที่ร้าน Shake Tree burger&bar(Pick Up・Voucher Plan)

【Customers Placing To-Go Orders】
▶ Pickup location is at the restaurant.
You'll need to provide your name and reservation ID when you pick up your order.
▶ Please select 1 in "Party Size” and the date and time you would like to pick up your order.
We accept VISA and Mastercard.
▶If you wish to order more than 11 hamburgers in total on the day of the event, please call the store directly. [03-6658-8771.]
▶ We may call you regarding your order.
▶ Fresher’s better. Please enjoy your order as soon as possible.
▶ Utensils are not included.

Shake Tree Burger & Bar: 03-6658-8771
Allergen Info

【Cancellation Policy】
▶ Please note that we do not accept cancellations for orders placed on the same day.
▶ If To Go orders are not picked up within 30 minutes of the scheduled pickup time, and we cannot reach you, we will consider your order canceled.

〈Cancellation Fee〉
〈To-Go Cancellation Fee〉
Cancellations on the day of the event (including changes to the reservation date or order details, and cancellations without prior notice) will incur a 100% cancellation fee.

การร้องขอ

Do you have any food allergies we should be aware of?

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.