จองที่ร้าน Grand Café - Sheraton Grande Tokyo Bay Hotel

・ Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection.
・ If you cannot contact us after the reservation time, we may be forced to cancel, so please be sure to contact us for late arrival.
・ Please ensure to include course selection for children 4 years old & above
・ For reservations for 9 people or more, please contact Grand Café directly.
・ Seating Timing : Lunch 90 minutes / Dinner 120 minutes.
12 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.