จองที่ร้าน Aquarium Dining Shinjuku Lime

■Business hours Lunch [all days] 12:00-16:30 Dinner [Monday-Friday, days before holidays] 17:30-2:00 (LO 1:00, drink LO 1:30) [Saturdays, Sundays, holidays] 17:00 00 to 2:00 the next day (LO 1:00, drink LO 1:30) ▶Please note that you cannot reserve a couple seat in front of the aquarium or a seat by the window. Reservations for popular seats are accepted on a first-come, first-served basis. ■Reservation request ▶If you reserve only a seat, you will be charged an aquarium charge of 330 yen + charm of 550 yen per person. (For course reservations, the course fee includes an aquarium charge of 330 yen and a charm of 550 yen.) ▶Please note that it is not possible to reserve a couple seat in front of the aquarium or a seat by the window. Reservations for popular seats are accepted on a first-come, first-served basis. ▶Please note that we may not be able to accommodate your request for seat selection. ▶During busy periods, we ask that you use the service for two hours from your reservation time. ▶If you would like to make a reservation for 13 or more people, please contact the store directly. [Important] Regarding allergies ▶Our store prioritizes customer safety and does not accommodate allergies. All menu items are prepared in one kitchen, and there is a possibility that allergens may be contaminated by adhesion to tableware, cooking utensils, etc., so we are unable to accommodate this request. If you wish to make any changes to your meal, please contact us by phone in advance. ▶If you do not arrive 15 minutes after your reservation time, your reservation may be cancelled. ■Information from our ears■ For reservations after 8:30 pm, you can easily call us directly! ■About cancellation fees [For course reservations] 100% of the course fee (per reservation) will be charged from 4pm on the day of your visit. Please be sure to contact us before the deadline for cancellations or changes. ▶ If there are no vacant seats below, please contact the store directly. 03-5919-2248

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.