จองที่ร้าน Szechwan Restaurant Nihonbashi - コレド室町2F

▶If you cannot contact us after 15 minutes from the reservation time, we may have to cancel your reservation.Please contact us if you are late.
▶Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection.
▶For reservations made during the day, please make a reservation by phone.
▶If you have a reservation for more than 7 people or want a private room, please call directly.
▶ If you have any other requests, please fill in the request field.
Contact: Sichuan Hotel Nihonbashi 03-6225-2233
12 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please fill in if you have any allergic ingredients

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.