Đặt bàn tại Szechwan Restaurant Nihonbashi - コレド室町2F

▶If you cannot contact us after 15 minutes from the reservation time, we may have to cancel your reservation.Please contact us if you are late.
▶Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection.
▶For reservations made during the day, please make a reservation by phone.
▶If you have a reservation for more than 7 people or want a private room, please call directly.
▶ If you have any other requests, please fill in the request field.
Contact: Sichuan Hotel Nihonbashi 03-6225-2233
dưới 12 tuổi

Yêu cầu

Please fill in if you have any allergic ingredients

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.