จองที่ร้าน SOBA SUOH

We give due consideration to infection prevention and operate restaurants and take out according to the requests of each local government.
* Preschool children are requested to enter the store by 17:00 on weekdays. You can enter the store all day on weekends and holidays.
[Minimum charge for private room]
If you use a private room, please use the following amount.
Lunch: 16500 yen
Dinner: 44000 yen

* 2 hours 20 minutes from the reservation time when using a table for 3 or more people It will be used.
* Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection.
* We charge 10% of Koperto [seat fee] after 17:00 and midnight fee after 22:00.
■ Reservations from THE HUGE CLUB (restaurant membership point system) are also recommended ■
Membership registration is here
15 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.