จองที่ร้าน Restaurant Sola

Restaurant Sola 2nd store, Fukuoka Prefecture, Aburayama
【sola aburayama】 ✽Reservations for weekday-only lunch courses can be made here✽

✽Online shop here ✽ Paris creme, full-course set, cheesecake, and cacao cake from Restaurant Sola

✽Official LINE✽

การร้องขอ

Please let us know if you have a request for a seat.
If you have any allergies, please write them down.
Please also ask your companions to confirm.
*Please note that we cannot accommodate requests on the day of your meal.

If you do not have any allergies, please write [None].

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.