Đặt bàn tại Restaurant Sola

Restaurant Sola 2nd store, Fukuoka Prefecture, Aburayama
【sola aburayama】 ✽Reservations for weekday-only lunch courses can be made here✽

✽Online shop here ✽ Paris creme, full-course set, cheesecake, and cacao cake from Restaurant Sola

✽Official LINE✽

Yêu cầu

Please let us know if you have a request for a seat.
If you have any allergies, please write them down.
Please also ask your companions to confirm.
*Please note that we cannot accommodate requests on the day of your meal.

If you do not have any allergies, please write [None].

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.