จองที่ร้าน Lounge South Court - HOTEL CENTURY SOUTHERN TOWER

● We do not accept seating request.
● All reservations will be limited to 2.5 hours.

Late or no-show policies :
● Please call the Lounge directly if you are running late for your reservation. Your reservation may be cancelled or your table might be allocated to other guests if you have not arrived within 20 minutes of your reservation.
● A 100% cancellation charge applies for no-shows.

- All prices are inclusive of a 10% service charge and an 8% tax.
- The menus and prices are subject to change without notice.
- All tables are non-smoking.
Kindly note that we might not be able to accommodate your requests.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

The safety and wellbeing of our guests and employees are always a top priority at the Hotel Century Southern Tower. Arising from the impact of the novel corona virus (COVID-19), the Hotel Century Southern Tower has ramped up its efforts on ensuring that the protection of the health and safety of our guests and employees is its highest priority.

The following measures will be implemented to limit the number of dining guests in order to help prevent contact and droplet infections:

・Guests are required to, sanitize their hands, and check their body temperature using the non-contact AI infrared temperature detection camera before entering our Restaurant and Lounge.
・All guests are required to sanitize their hands with the High concentration (67.1%) Alcohol-based hand sanitizers provided in the restaurants and lounge upon entering and at each serving station.
【For guests with food allergies】
If you have any food allergies or restrictions that may have a serious impact on your health, please let us know in advance when you make a reservation. Our reservation staff will contact you directly to confirm the details.

If you have any food items that you do not like, please feel free to requst our restaurant staff on the day of your reservation.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.