จองที่ร้าน l'Auberge de l'ill Sapporo

<About Reservations>
- We accept reservations from 2 months prior to your desired reservation date (for same-day reservations, up to 3 hours prior to your desired visit time).
・If you have made a reservation more than 2 months in advance, made a reservation less than 3 hours in advance on the day of the reservation, have a group of 10 or more, or have any inquiries or special requests, please contact us directly by phone. ⇒ 011-632-7810

<Regarding use by children> We have designated areas for use by preschool children. Private room: Can be used by preschool children. For details, please contact us by phone.

<red> ■CANCELLATION POLICY

We value the ingredients that our growers produced for us. If you wish to cancel your reservation, please contact us at least 48 hours prior to your reservation time, otherwise a cancellation fee will be charged.

Cancellation 48 hours before the reservation time
▶▶50% payment of the meal will be charged from your registered credit card.

Cancellation 24 hours before the reservation time or no-show
▶▶100% payment of the meal will be charged from your registered credit card.

・For seat reservations, cancellation fee will be charged against the minimum course price offered at the restaurant at the time of the reservation.
・For parties of 20 guests or more, we have another cancellation policy. Please inquire the restaurant.


<Notes> ・Please let us know in advance if you have any food allergies.
・You cannot specify your seat. Please note.・Course contents are subject to change as we use the best ingredients of the day.

🔝Return to reservation top page
12 ปีและต่ำกว่า
2 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

 If you have any allergy in food or food you do not eat, please kindly inform us.
Please let us know if you have various member's cards. * Multiple special offers and benefits cannot be used together. note that. * The "Hiramatsu Member's Card", which collects points common to restaurants and hotels nationwide, is issued at stores. If you wish, please tell the staff.
If you wish to use a ticket such as "Hiramatsu Common Meal Ticket", please select the ticket name and enter the number etc. written on the upper right of the ticket in "Other".

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.