จองที่ร้าน Sushi Sakai / Gahojin (Kasho/Tsubasa Yoshida)

* Sushi Sakai This is a reservation-only page for Gahojin (Kasho / Tsubasa Yoshida).

▶ Our shop has started all at once. If you cannot contact us after 15 minutes of reservation time, we may cancel your reservation, so please be sure to contact us.
▶ Please take off your shoes before entering the store.
▶ LANE(Ren) Round Building 2nd floor: A gray building with bamboo plants.
There is an elevator hall behind the "Sushi Sakai" lantern.
* Please checkhere for directions to the store.

▶ Although it is possible to take pictures, please refrain from taking pictures of people and introspections, and using digital cameras, single-lens reflex cameras, flashes, and shutter sounds.
▶ Please refrain from entering the store with light clothing such as tank tops and sandals.
▶ Please note that if you have allergies that the store cannot handle, such as not being able to eat raw fish, we may cancel your reservation even after the reservation is confirmed.
▶ We cannot respond to children's visits, but you can only come to the store if you are chartered.

การร้องขอ

If you have any allergies or poor ingredients, please fill in.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.