จองที่ร้าน Sushi Shin by Miyakawa

▶We only serve meals that consist of raw fish. We can't serve meals without raw fish.
▶We don't have any vegetarian or gluten free menus.
▶Child Policy: Children aged 16 years and older are welcome to dine at Sushi Shin by Miyakawa.
▶Please refrain from wearing excessive perfume as this impacts the experience of other guests.
▶Cancellation policy (this also applies to reductions of the party)
• 50% for cancellations within 48 hours of reservation
• 100% for no show and for cancellations within 24 hours of reservation
▶Guests that arrive more than 30 minutes late may be subject to the cancellation policy as no-shows.
▶Corkage Policy: Sushi Shin by Miyakawa is fully licensed, and does not permit guests to bring their own beverages.

การร้องขอ

Will you be a stay guest at the Mandarin Oriental during your booking at Sushi Shin by Miyakawa?
We cannot offer menus free of raw ingredients, but please inform us of any allergies or special dietary restrictions.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.