Đặt bàn tại Sushi Shin by Miyakawa TOKYO

▶This booking is for Tokyo branch.
▶Cancellation policy (this also applies to reductions of the party)
• 50% for cancellations within 48 hours of reservation.
• 100% for no-shows and cancellations within 24 hours of reservation.
• This applies to cancellations due to flight or transportation delays.
▶Guests who arrive more than 30 minutes late may be subject to the cancellation policy as no-shows.
▶We only serve meals that consist of raw fish. We can't serve meals without raw fish.
▶We are unable to accommodate vegetarian, vegan, gluten-free, kosher, halal, or guests who cannot eat all kinds of shellfish.
▶Please note that your seat might be against the window
▶Child Policy: Children aged 16 years and older are welcome to dine at Sushi Shin by Miyakawa.
▶Please refrain from wearing excessive perfume as this impacts the experience of other guests.
▶Corkage Policy: Sushi Shin by Miyakawa is fully licensed, and does not permit guests to bring their own beverages.

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.