จองที่ร้าน Sushi Sho - Hotel ZAGAKUKAN

* Please note that we may not be able to meet your request for seat selection.
* If you are late, please let us know.Otherwiseyour reservation may be cancelled.
* Please contact us directly for reservations for more than 7 people.
* The restaurant is completely non-smoking.
* Children under 6 are not allowed. We will prepare the same menu as adults.

การร้องขอ

Please let us know if you have any allergies that you cannot eat.
If not, plesase enter "None".
If you contact us on the day, we may not be able to provide allergy-friendly dishes.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.