จองที่ร้าน Sushi Toku

This is the reservation page for Sushi Toku in Kyoto.

▶Please note that we may not be able to meet your request for seat selection.
▶If you can't contact us after 15 minutes of your reservation time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you are late.
*Please refrain from using perfumes or strong-smelling hair products. Please note that we may refuse entry.

◆◇Regarding the entry of children◇◆
In principle, we do not allow children to enter the store. We accept reservations only for adults.

◆◇Cancellation Policy◇◆
If you cancel or change the number of people on the reservation day, the day before and on the day, we will charge the selected course price as a cancellation fee.
・ On the day: 100%
・ The day before: 50%

Inquiries by phone: 075-354-1934

การร้องขอ

This is the reservation page for Sushi Toku in Kyoto.
*Some people make reservations for the wrong store, so please be sure to check.
Although we cannot avoid raw ingredients, please let us know the details of any allergies or intolerances.
We may not be able to accommodate you on the same day.
Example: 1 person has an allergy to shrimp, does not like extracts, does not like onions, can eat them if heated, etc.
*If not, please write ``None.''
If you are traveling, please enter the name of the hotel where you will be staying.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.