จองที่ร้าน Sushi Gion Matsudaya

▶When you make a reservation, we will require the credit card infomation,but the settlement will not be done.
※ Please pay actual usage fee at check in that day.

▶As regards the specification of the seat, we may not be able to comply with your request, so please be forewarned.
▶If you can not contact us after 15 minutes of reservation, please be sure to contact us as we will be forced to cancel as it may be delayed.
▶Please note that for cancellations made 3 days prior to the
 reservation date, a cancellation fee will be charged for each person.
 For reservations made between December 30th and January 5th, a 100% cancellation fee will be charged from 10 days before the reservation date.
(Cancellation policy is also applicable to a decrease in the number of people.)
▶Dress code: smart casual
Half pants (shorts) and sandals are not permitted.
▶For children: over 12 years old
(We will offer the same course dish.)

※You can choose the reservation time from the following.
(The first half)It will be seats from 17:30~
(The second half)20:00~
※*During the corona effect period, we will accept it for the time being (1st half) 17:30~ and (second half) 20:00~. (Up to 2 hours for seats)
*In case of charter, we accept more than 5 people. Please fill in the request column.


*10% service charge will be added.

การร้องขอ

We do not accept the use of perfume. Please understand beforehand that it may be refused entry.
Dress code: Smart casual
Half pants (shorts) and sandals are not permitted.
The contents of the dish will be suggested for each customer according to customer's preference and arrival status of ingredients.
If you would like to change the menu by preference, allergy etc please fill in here.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.