จองที่ร้าน Sushisai Wakichi

Reservation ●At the time of reservation, the reservation fee will be settled by credit card. For drinks and other expenses when dining on the day, please use the card at the time of reservation to make a contactless payment or make a separate payment. ●Please note that we may not be able to meet your specific seat requests. ●Meals start at 12:00 for lunch, 18:00 for dinner, and 20:30 for dinner. ●You may be refused entry if you are wearing a strong perfume. ●If you would like to reserve a private room, please contact the store directly. Cancellation ●Please contact us in advance if you wish to cancel or change your reservation. ●In case of cancellation on the day, 100% cancellation fee will be charged. Also, if you cancel up to the day before the reservation date, 50% of the reservation price will be charged as a cancellation fee. *Regarding cancellations and reservation changes other than the day, basically refunds cannot be made even if the reservation is changed after the payment is completed. ●If you cannot contact us within 15 minutes of your reservation time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you are late. Inquiries by phone: 011-640-3768

การร้องขอ

If you have any ingredients that you do not like or have allergies, please be sure to fill in the details.
*We will try to accommodate as much as possible, but we may not be able to accommodate some items, such as avoiding raw fish or using seasonings.
We are unable to change the menu on the day due to the stocking.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป