จองที่ร้าน Tan

▶Please note that we may not be able to meet your request for seat selection.
▶If you can't contact us after 30 minutes of the reservation time, we may have to cancel it, so please be sure to contact us if you are late.
▶Please contact the store directly if you have more than 7 people or if you would like to reserve a table.
▶In the case of cancellation on the day, 100% will be charged as a cancellation fee.
▶ Please contact us by the day before your reservation date to change or cancel your reservation.

▶Regarding children entering the store
We do not have high chairs for children. Thank you for your understanding. Also, if you would like to visit us with a stroller, please let us know how many.

Inquiries by phone:
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you have any food allergies, please include those of your companion.
*Please make a reservation at least 3 days in advance if you wish to have Shojin Ryori, Vegetarian or Vegan dishes.
*We use seafood soup stock, so please be sure to let us know in advance if you cannot eat the soup stock.
*We cannot respond to requests made after the deadline. note that.


If none, please enter "none".
▶Regarding children entering the store
We do not have high chairs for children. Thank you for your understanding. Also, if you would like to visit us with a stroller, please let us know how many.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.