จองที่ร้าน Tavern on S <és> (Shinjuku)

* If you are not using meals (only using the cafe), please contact us directly by phone.
※※ For children under elementary school age, we do not accept online reservations as the tables we can guide you to are limited. Please contact the store directly. ※※


* Lunch time is 2 hours from the reserved time, and dinner time is 2 hours and 20 minutes.
* Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection.
* A minimum fee is charged for the use of private rooms. (Lunch: 16500 yen, dinner: 44000 yen)

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.