จองที่ร้าน Tavern on S <és>

** Children under elementary school children entering the store from 7: 00-18: 00 on weekdays and all day long weekends. Because there is a limit on the table that can guide you, reservations with WEB are not accepted. For those who make a reservation please contact directly to the store. **

Indeed without permission, the lunchtime seats are 2 hours from the booking time,
The seat of dinner time is 2 hours 20 minutes.
As for the designation of the seat, we may not be able to comply with your request, so please be forewarned.
If you are late for more than 20 minutes from the time of reservation, we may automatically cancel it.
WEB reservation is only non-smoking seats.
Minimum charge is available for private room use. (Lunch: 15000 yen, Dinner: 40000 yen)
If you make a reservation of more than 9 people please contact directly to the store.
We kindly ask you for an additional ¥300 / person as a table charge after 5:00 p.m., and 10% late night charge
โปรดเลือกเวลาในโซนเวลาท้องถิ่นของร้าน

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

※ โปรดมั่นใจว่าคุณจะได้รับอีเมล์จาก "tablecheck.com" domain
รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.