จองที่ร้าน TEMPURA BONJI

◆ About reservation
・ We accept reservations on the day.
・ Please refrain from visiting preschool children. Please understand.

◆ Cancellation
・Cancellation on the day before the reservation will be charged 50% of the course fee, and cancellation on the day will be charged 100% of the course fee.
12 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Are you allergic to ingredients? Also, how many people have allergies? ※If not, enter "None".
Do you have a desired time to leave the store?

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.