จองที่ร้าน The Garden Oriental Osaka

Please inform us of the purpose of the dinner party (birthday, entertainment etc.) and food allergy.
Regarding the specification of the seat, we may not be able to comply with your request.
Please note.
For more than 7 people please call us.
5 ปีและต่ำกว่า
2 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

We have prepared a child's chair that he or she can use from 1 year old.
When you are with a child, you can choose to have a seat with your own stroller or a child chair.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.