จองที่ร้าน THE GATEHOUSE

▶Please contact us if you need to change or cancel your reservation. If more than 30 minutes exceed the reserved time, your reservation will be cancelled automatically.
▶If crowded, tables may be limitedly available for 90 minutes.
▶Please fill the occasions (e.g. birthday, business use) or the details about food requests in REQUEST below.
▶Tables cannot be specified.
▶No smoking on premises.
▶Cancellation policy about course or party use, cancellation fee will be charged as follows:
・On the day: 100%

▶【Cautionary Points About Reservation】
※Please kindly understand that reservation on the day may not be acceptable depending on conditions.
※Reservation up to 2 months in advance is acceptable.
※Reservation for all-chartered or area-chartered use up to 2 months or more ahead in advance is also acceptable.

Please contact us at the restaurant or by phone for further information.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please fill the details in if you have any food allergies or special requests about food. If not, please answer "None".

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.