จองที่ร้าน The TOWER TAVERN BAR & GRILL (Nagoya)

※Please note that opening hours may change according to circumstances.

We apologize for any inconvenience this may cause, but we appreciate your understanding.
※We are not able to guarantee your seating request.
※ All seats are non-smoking.
※ If the reservation is delayed for more than 20 minutes, it may be automatically canceled.
※10% of Kopert [seat fee] after 17:00 and late night charge after 22:00.

Store phone number: 052-990-1200

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.