จองที่ร้าน The TOWER TAVERN BAR & GRILL (Nagoya)

Please note that we may not be able to meet your request for seat selection.

Please call us if you would like to use a private room.
For the use of a private room (6-12 persons)
LunchTime ¥11,000 (tax included)
Dinner Time ¥33,000 (tax included)
The total amount of food and beverage should exceed the above amount.
Please note that we may not be able to meet your request for seat selection.
We will charge 10% of Kopert (seat charge) after 5:00 p.m. and 10% of late-night charge after 10:00 p.m.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.