Đặt bàn tại The TOWER TAVERN BAR & GRILL (Nagoya)

We are operating a restaurant with due consideration for infection prevention.

We will be open from 3/1 (Monday) until 21:00 for the time being. (Last order: drinks and food 20:00)


* Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection.

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.