จองที่ร้าน Lounge & Dining G (Pickup) - Tokyo Marriott Hotel

・Take-out reservation time is from 11:00 to 14:00
.・Reservations must be made one day prior to your arrival
.・Reservation details can be changed up to 30 minutes before the reservation. Please contact the restaurant directly. (03-5488-3929)
・If you do not contact us within 30 minutes after the reservation time for takeout reservations, we will automatically cancel.
・Please note that we do not accept advance payment.

การร้องขอ

・Please fill in allergies.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.