จองที่ร้าน Toriden Hakatahonten

About reservation
〇 The table will be available for 2 hours.(Lunch time: 90minuts)
〇 We ask that you order one MIZUTAKI per person. (12 years of age and above)

About the seat
◯ We may not be able to respond to your seats' request.

Cancellation
◯ Canceling on the day will be 100% of the meal fee you have booked, so please contact us by the previous day for cancellations and changes in the number of people.
〇 If you are delayed 15 minutes or more from the reservation time without contacting us, it will be automatically canceled.
〇 A reservation completion email will be sent to the email address you entered. Please cancel or change from the link in the email text.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.