จองที่ร้าน TORIYAKOUNEO

〇Please let us know the purpose of the dinner party and food allergies. 〇Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection. 〇 We may call you to confirm your reservation. 〇 If you do not contact us within 20 minutes of the reservation time, it will be automatically canceled. 〇 If the number of people decreases without contacting us, we will charge the number of people who have reduced the unit price per person set by our shop. 〇 After 17:00, a separate table charge of 500 yen will be charged. Please kindly note that it may not always be possible for us to meet your request for specific seating. Please inform us regarding your reservation purpose and any food allergies.

การร้องขอ

If you have any allergic ingredients, please write them down.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.