Đặt bàn tại TORIYAKOUNEO

〇Please let us know the purpose of the dinner party and food allergies. 〇Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection. 〇 We may call you to confirm your reservation. 〇 If you do not contact us within 20 minutes of the reservation time, it will be automatically canceled. 〇 If the number of people decreases without contacting us, we will charge the number of people who have reduced the unit price per person set by our shop. 〇 After 17:00, a separate table charge of 500 yen will be charged. Please kindly note that it may not always be possible for us to meet your request for specific seating. Please inform us regarding your reservation purpose and any food allergies.

Yêu cầu

If you have any allergic ingredients, please write them down.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.