จองที่ร้าน TREE by NAKED yoyogi park

【Reservations】
We serve our costumers by pairs. Please make a reservation for two, four, six, or eight costumers.
*We accept payment by credit card and bank transfer only. To request a bank transfer payment, please type “demand payment in advance by bank transfer” in our contact form along with the date you would like to reserve.
【Allergies】
Our courses contain the ingredients below.(eggs, wheat, milk, salmon roe, beef, gelatin, alcohol)
【Regarding Allergy Friendly Menu】
At this point we are not able to replace the ingredients including the items and noted below, due to the nature of the course experience using visual effects. Before you reserve, please confirm our policy of ingredients. We are working to provide allergy friendly options in the near future. We appreciate your understanding.
*1)Seven items; specific ingredients
egg, milk, wheat, peanuts, shrimp, buckwheat, crab
*2)Twenty items; corresponding to the specific ingredients
salmon roe

การร้องขอ

If you have have any allergies in the designated 7 ingredients(egg, wheat, shrimp, crab, buckwheat, nut,milk), please fill in.

If you have other allergies and food which you prefer not to eat except the 7 ingredients, we can remove them but we cannot prepare different thins instead of them because of influence for the experience of projected images.

Please feel free to ask us if you have any question in advance.
Where did you hear about us?
*Check all that apply.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.