จองที่ร้าน TREE by NAKED yoyogi park

From TREE by NAKED to customers [Regarding lunch hours] Business days: Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday 10:00-18:00 (LO 17:00) ・Closed on Wednesdays increase. [About course sales] TREE VEGAN LUNCH COURSE ■Reservation days: Friday, Saturday, Sunday *Reservations must be made 7 days in advance ■Time: Visit 11:00 / Course start 11:30 / End 13:00 Scheduled ■Fee: 10,000 Yen (tax and service charge included) TREE DINNER COURSE ■Reservation days: Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday *Reservations must be made 7 days in advance ■Time: Visit 18:45 / Course start 19:00 / End 21:00 Scheduled for 30 ■ Price: 33,000 yen (tax and service charge included) To see the latest menus and course details, please visit TREE by NAKED's official Instagram ! [Countermeasures against infectious diseases] At our shop, we are working to prevent infectious diseases, including temperature measurement and disinfection at the time of visit and limiting the number of people in the course. We will continue to operate with the safety and security of our customers as our top priority.

การร้องขอ

If you have have any allergies in the designated 7 ingredients(egg, wheat, shrimp, crab, buckwheat, nut,milk), please fill in.

If you have other allergies and food which you prefer not to eat except the 7 ingredients, we can remove them but we cannot prepare different thins instead of them because of influence for the experience of projected images.

Please feel free to ask us if you have any question in advance.
Where did you hear about us?
*Check all that apply.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.