จองที่ร้าน Tsukiji Suzutomi GINZA SIX (Take Out)

▶Take-out products can be delivered and paid for at the store. We cannot accept shipping or delivery.

▶Please order by 20:00 the day before.
▶Changes cannot be made after booking. If you wish to change your reservation, please cancel your reservation and make a new reservation.

▶Please note that if you are late for more than 1 hour from the designated time without contacting us, it will be automatically canceled and we will not be able to refund you.

▶For orders of 10 or more, please contact us by phone.
Inquiries by phone TEL 03-6263-9860
★For dining reservations, click here★

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.