Đặt bàn tại Tsukiji Suzutomi GINZA SIX (Take Out)

▶Take-out products can be delivered and paid for at the store. We cannot accept shipping or delivery.

▶Please order by 20:00 the day before.
▶Changes cannot be made after booking. If you wish to change your reservation, please cancel your reservation and make a new reservation.

▶Please note that if you are late for more than 1 hour from the designated time without contacting us, it will be automatically canceled and we will not be able to refund you.

▶For orders of 10 or more, please contact us by phone.
Inquiries by phone TEL 03-6263-9860
★For dining reservations, click here★

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.