จองที่ร้าน Uotaro Hamayaki BBQ

Even if the reservation is full, there will be seats on the day! ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ Even looking at the calendar in gray fill ★ ★ There are a lot of seats for the day! ★ ★ ★ ★ ★ Of all 1000 seats, ★ ★ The reservation space is about 300 seats. ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ · · seat specification may not meet your request.・ Bringing food and drinks is prohibited at all.・ If your reservation time is over 30 minutes and you can not contact you, it will be canceled. If you are late, please contact us. =================== For reservations for more than 15 people, please contact the store directly =============== = ↓ ↓ ↓ 変 更 Please call the store before 14:00 the day before to change your reservation. In case of cancellation on the day, 100% cancellation fee will be charged.メ ー ル We do not reply to your request. Please contact the store if you have any questions. For inquiries by phone: 0569-82-6212
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป