จองที่ร้าน Yasaiya Teppanyakiyasai Roppongi

Please inform us of the purpose of the dinner party (birthday, entertainment etc.) and food allergy.
Regarding the specification of the seat, we may not be able to comply with your request, so please understand in advance.
※ All pets are allowed.
Although very sorry to trouble you, please be sure to contact customers with pets without fail.
We also have dinner where you can enjoy delicious dogs too. Please contact us!

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.